Kroppens 7 huvud-chakran

Här följer en kort beskrivning av dessa energicenter. De är centrala begrepp inom den yogiska filosofin. Bilderna är tryck efter orginalmålningar av Anna Martinsen och finns att köpa i  E-butiken.

Rotchakrat eller baschakrat är vår grund. När du är balanserad har du acceptans och livsvilja och du har en god relation till dig själv och andra. Rotchakrat sitter längst ned i vår bål, vid svanskotan och när det är fullt öppet är du trygg och orädd
Sakralchakrat sitter strax nedanför naveln. inbegriper vår kreativitet och vår sexualitet. Balans ger oss livsglädje, passion och spontanitet. Vi har god kontakt med oss själva och behöver inte yttre bekräftelse.
Solarplexus eller navelchakrat har sitt område mellan naveln upp mot bröstbenet. Detta är vårt kraftcenter. Ett balanserat 3.e chakra ger oss uthålligheten att nå våra mål och finna friden inom oss
Hjärtchakrat är en bro mellan kropp, sinne, själ och ande. Det är här vi har vår källa till kärlek och samhörighet. Vi har balans när vi kan låta hjärtat styra över våra instinkter och vårt intellekt.
Halschakrat sitter förstås i halsen och styr över vår kommunikation. I balans är vi sanna mot oss själva och andra
Pannchakrat eller 3.e ögat finns mellan ögonbrynen och är vårt center för intuition och fokus. När vi är i balans vet vi vilket vårt nästa steg är för att nå våra mål
Kronchakrat, längst upp på hjässan uttrycker vår högre mening med livet, vi inser att allt vi behöver finns inom oss. Helhet, visdom och en sund reflexion