Behandlingar

Marmabehandling
Är en balanserande och stärkande behandling för kroppen. Den verkar både mentalt och fysiskt. Liksom den kinesiska medicinen har energipunkter på kroppen, har ayurvedan ett system där man binder ihop knutpunkter för enericentrum. Detta kallas för marmasystemet och genom att balansera detta med olika aromoljor, specifikt för var och ens situation, når man djupt ned i energiflödena och tar bort blockeringar så att energin kan flöda igen och de inre organen får större möjlighet att fungera.

Denna behandling tar mellan 1 och 1½ timme och inkluderar en kort konsultation för att ta reda på vad man vill komma åt med en behandling.                                                                                                 800 kr  
För bästa och varaktigast resultat bokas 3 ggr.

Intuitiv Healing
Runt om vår kropp och inuti oss har vi energifält som lagrar minnen från känslor och händelser.
I denna healingform känner jag in vad som kan lösas upp och arbetas med i klientens energifält. Det kan vara blockeringar som orsakar sinnestillstånd eller smärt symptom.

Vad som ska lösas upp är individuellt för var och en och det är alltid klienten som ger sin tillåtelse till om jag får arbeta med det eller inte.
Detta sker outtalat.

Behandlingen sker oftast på brits, där klienten ligger på rygg med kläderna på.

Jag har skapat mitt sätt att arbeta på genom utbildningar i många olika healingterapier såsom Reiki, Reconnective Healing, Soul Body Fusion® och Intuitiv healing.

30 min/45 min                                                                         400 kr/500 kr
 
Access Bars
Syftet med Bars är att få människor att slappna av och ta emot av livets goda som finns för oss alla. En Barsbehandling innebär en mjuk beröring av 32 punkter på huvudet och när du får den kan du lätt och enkelt och utan ansträngning släppa taget om allt det som hindrar dig från att ta emot det som tillhör dig.

Det här är en fantastiskt behaglig och avslappnande process, som utan någon ansträngning tar bort begränsningar på alla områden i ditt liv. Efter sessionen känns det i sämsta fall som om du precis har fått ditt livs bästa massage – och i bästa fall kan hela ditt liv förändras till det bättre med fullkomlig lätthet.

Vi blir friare och lugnare i situationer där vi behöver fatta beslut när det sker i nuet. Dvs vi behöver inte agera utifrån ett gammalt mönster utan vi kan se hur det verkligen ser ut nu.

Det är också bra när du känner att du behöver minska på stressen/”tjattret” i huvudet.
För att sova bättre, vid graviditet eller när du känner att du har negativa begränsningar som hindrar dig.

Hur blir det bättre än så?

Get your bars running. Det är Gary Douglas upphovsmannens sätt att säga att vi ska ge dessa punkter energi. Du kan läsa mer under www.accessconsciousness.com

 Tid ca 1 timme                                                                         600 kr


"Allt är energi!"
"Hade en underbar
healing. Vibrerade i hela
kroppen när vi var
färdiga